Circles Trouwringen

Het leviraats huwelijk: een eeuwenoude traditie

Het leviraats huwelijk. Ook bekend als zwager huwelijk of leviraat, is een bijzondere vorm van samenleven waarbij een man trouwt met de weduwe van zijn overleden broer als er uit dat huwelijk geen kinderen zijn voortgekomen. Deze term is afgeleid van het Latijnse woord ‘levir’, dat ‘echtgenoot’s broer’ betekent. Binnen bepaalde religieuze en culturele kaders bestaat er een zogenaamde leviraats plicht, wat impliceert dat de man weinig tot geen keuze heeft in deze aangelegenheid. Het eerste kind uit het leviraatshuwelijk wordt geacht het kind van de overleden broer te zijn, waardoor de nalatenschap behouden blijft. Deze praktijk voorziet ook in de verzorging van de kinderloze weduwe in haar oude dag. Een belangrijk aspect binnen gemeenschappen waar kinderen verantwoordelijk zijn voor de zorg van ouderen. Het leviraatshuwelijk kent zijn oorsprong bij het Joodse nomadenvolk zoals beschreven in het Oude Testament.

Niet alle culturen beschouwen het leviraatshuwelijk als een volwaardig huwelijk. Soms wordt de broer enkel gezien als een zaakwaarnemer van de overledene, met kinderen die als wettige nakomelingen van de gestorven broer worden beschouwd.

Sfeerbeeld trouwpaar website Circles Trouwringen

” Als je samen de taal van de liefde spreekt, verwoorden ringen je gevoelens.”

Leviraats huwelijk in de bijbelse context

Het leviraatshuwelijk wordt expliciet genoemd in Genesis 38:8 en in de wetten van Deuteronomium 25:5. Een bekend Bijbels voorbeeld is het verhaal van Boaz en Ruth, waarin Boaz zijn leviraatsplicht nakomt door met Ruth te trouwen in afwezigheid van een nader bloedverwant. Deze praktijk was niet exclusief voor de Hebreeën; het kwam ook voor bij de Hettieten en andere oude culturen. Deskundigen zoals Professor Gordon en Professor Gurney wijzen op de overeenkomsten tussen de leviraatswetten bij de Hettieten en de Hebreeën. Suggererend dat deze gewoonte diepe wortels had in de samenlevingen waar het gebruikelijk was.

Bent u geïnteresseerd in de rijke geschiedenis van het leviraatshuwelijk of op zoek is naar trouwringen passend bij deze traditie? Circles Trouwringen biedt u de mogelijkheid om meer te leren, dat kan tijdens een persoonlijke afspraak. Neem contact op via 078-6200966 of bezoek ons om de perfecte ringen te vinden die bij deze bijzondere verbintenis passen.

Sfeerbeeld bruidspaar site Circles Trouwringen
Sfeerbeeld trouwringen website van Circles Trouwringen
Sfeerbeeld bruidspaar Circles website
Sfeerbeeld website Circles trouwring
Sfeerbeeld trouwpaar website Circles Trouwringen