Circles Trouwringen

Leviraats huwelijk

Het leviraatshuwelijk, zwagerhuwelijk of kortweg leviraat is de samenlevingsvorm van een man met de weduwe van een overleden broer, wanneer uit dat huwelijk geen kinderen zijn geboren. Het woord komt van het Latijnse “levir” wat “echtgenoot’s broer” betekent. In religieuze of culturele context spreekt men soms van een leviraatsplicht om weer te geven dat de man slechts een zeer beperkte of geheel geen keuze heeft. Het eerste kind wordt dan geacht een kind van de overleden broer te zijn. Op deze wijze zorgt men ervoor dat de nalatenschap van de broer niet verloren gaat. Tevens wordt met deze samenlevingsvorm de oude dag van de kinderloze weduwe verzekerd, waar kinderen belangrijk zijn voor verzorging op hoge leeftijd. Deze gewoonte leefde dan ook bij het joodse nomadenvolk uit het Oude Testament.
Door lang niet alle volkeren wordt het leviraat als een volwaardig nieuw huwelijk opgevat. Vaak wordt de broer slechts gezien als een zaakwaarnemer voor de overledene en worden kinderen, door hem bij de weduwe verwekt, beschouwd als wettige kinderen van zijn gestorven broer.

Sfeerbeeld trouwpaar website Circles Trouwringen

” Als je samen de taal van de liefde spreekt, verwoorden ringen je gevoelens.”

Circles trouwringen

Leviraats huwelijk – Genesis

Het leviraatshuwelijk komt ter sprake in Genesis 38:8. Het wordt in de wet genoemd in Deuteronomium 25:5. In het boek Ruth vervult Naomi’s neef Boaz zijn leviraatsplicht door met Ruth te trouwen, omdat er geen nadere bloedverwant is.
Het leviraat kwam eerder reeds voor bij de Hettieten. Professor Gordon meldt hieromtrent: “aangezien hiervan duidelijk melding wordt gemaakt in India in de oudheid en het in het Nabije-Oosten enkel opkomt in het kielzog van de Indo-Europese invasies, werd het klaarblijkelijk ingevoerd, althans gepopulariseerd door de Indo-Europeanen”.[bron?] Professor Gurney merkt op: “De leviraatwet onder de Hettieten lijkt opmerkelijk veel op die bij de Hebreeën… Niet zomaar een even overgenomen gewoonte, maar had vermoedelijk diepliggende origines binnen de maatschappijen waarin het in zwang was.”

Willen jullie meer weten over het huwelijk of een keer langskomen om trouwringen uit te zoeken? Dan ben je van harte welkom bij Circles Trouwringen. Bel dan met 078-6200966 of maak een afspraak.

Sfeerbeeld bruidspaar site Circles Trouwringen
Sfeerbeeld trouwringen website van Circles Trouwringen
Sfeerbeeld bruidspaar Circles website
Sfeerbeeld website Circles trouwring
Sfeerbeeld trouwpaar website Circles Trouwringen