Algemene voorwaarden winactie “Circles – Briljante(n) actie”
1-05-2016 tot 31-05-2016

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden winactie’) zijn van toepassing op winacties op de website en Facebookpagina van Circles Trouwringen (www.circles-trouwringen.nl). Door het maken van een online afspraak via de website en het opvolgen hiervan maakt de deelnemer kans op de prijs. De specifieke voorwaarden betreffende de winactie zijn hieronder per onderdeel verklaard.

Algemene voorwaarden winactie
1 – Er kan worden deelgenomen aan de winactie door online, of telefonisch, een afspraak te maken bij Circles Trouwringen. Deze afspraak moet opgevolgd worden om de deelname van de actie te bevestigen. Circles Trouwringen zal dit controleren. Bij het niet opvolgen van de afspraak, is de deelname niet geldig.

2 – Deelname aan de winactie start met het online maken van een afspraak op de website www.circles-trouwringen.nl en deze op te volgen tussen de periode 1 mei 2016 om 00:00 tot en met 31 mei 23:59. Tussen deze periode dient zowel de inschrijving als de opvolging plaats te vinden.

3 – Wanneer er een offerte wordt opgevraagd in de afspraak is deze geldig tot het eind van de actie, respectievelijk 31 mei 23:59.

4 – De winnaar kan per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer.

5 – Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

6 – Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.

7 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Echter vertegenwoordigd de prijs wel een waarde die in een eenzelfde product kan worden geïnvesteerd. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Dan is Circles Trouwringen gerechtigd een andere winnaar aan te wijzen.

8 – De prijs kan alleen worden samengesteld door de winnaar(s) van de winactie.

9 – In overleg met de deelnemer zal de prijs door Circles Trouwringen geleverd worden. De prijs wordt op locatie bij Circles Trouwringen samengesteld door de winnaar(s).

10 – De prijs dient binnen 2 maanden verzilverd te worden, tevens is een bevestiging van een offerte ook geldig als verzilvering.

11 – De Algemene Voorwaarden van Circles Trouwringen zijn van kracht, na overhandiging van de prijs.

12 – Circles Trouwringen zal uit alle deelnemers één winnaar kiezen, mits er meer dan 25 afspraken gemaakt worden. Bij 25 of meer afspraken zullen er twee winnaars gekozen worden. Zonder toestemming van de winnaar wordt deze niet bekend gemaakt. Boven de 15 afspraken zal de trekking uitgevoerd worden door een erkend notaris.

13 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de winactie. Circles Trouwringen mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.

14 – Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Circles Trouwringen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

15 – Circles Trouwringen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de winactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de winactie of de aanwijzing van de winnaar.

16 – Circles Trouwringen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de prijs.

17 – Deze winactie is niet in combinatie met andere lopende acties geldig.

18 – Circles Trouwringen is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

19 – Circles Trouwringen is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar motiverende redenen, zonder dat Circles Trouwringen daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door Circles Trouwringen op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

20 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.

21 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u gebruik maken van het contactformulier op de website. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. Circles Trouwringen zal zo spoedig mogelijk reageren.